Tens dubtes?

Què és la formació bonificada?

 

La formació Bonificada és un tipus de formació contínua 100% bonificada, gestionada i controlada a través de la Fundació Tripartita, que es compon de l'Administració Pública i per les principals organitzacions, empresarials i sindicals.

Els fons provenen de la pròpia Seguretat Social, del Fons Social Europeu, i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

 

Quins requisits ha de complir la meva empresa?

 

El crèdit de formació que posseeixen les empreses ve determinat per les quantitats que durant l'any anterior hagin ingressat a la Seguretat Social en concepte de quota de formació professional.

En qualsevol cas, sigui quina sigui aquesta aportació, les empreses d'entre 1 i 5 treballadors disposen d'un mínim de 420 € durant el 2016.

A partir del 2017, s'estableix que hi haurà un crèdit mínim per a les petites empreses, però aquest dependrà del nombre d'empleats que posseeixi, per la qual cosa desapareixerà la quantitat mínima de 420 € coneguda per tots.

El crèdit de formació està disponible de l'1 de Gener a 31 de desembre de cada any i no és acumulable, és a dir, les quantitats que no s'usen en aquest exercici econòmic es perdran.

 

Com són els cursos?

 

Modalitat: online, presencial o mixta.

 

Quins cursos s'ofereixen?

 

Ha de respondre a una necessitat formativa real, immediata i específica de les empreses i els seus treballadors, podent triar entre més de 1.000 cursos de formació acreditada (aquí podria anar l'enllaç de cursos per veure'ls).

 

Quines variables determinen la bonificació?

 

La quantitat de treballadors i el salari que perceben.

 

Qui abona el curs?

 

Un cop finalitzat el curs, es descompta de l'import a pagar a la Seguretat Social.

 

Com calcular tu crèdit?

 

IMPORTANT: El càlcul exacte del crèdit ho facilita la Seguretat Social, però seguint aquestes indicacions podràs obtenir una aproximació.

Plantilla Mitjana = (Suma del nombre de treballadors dels rebuts de liquidació de cotitzacions) / 12

Quantia ingressada per formació professional = Suma de "Base d'Altres cotitzacions" x 0,7% (A)

% De Bonificació segons Plantilla Mitjana (B)

100% per a empreses d'1 a 9 treballadors

75% per a empreses de 10 a 49 treballadors

60% per a empreses de 50 a 249 treballadors

50% per a empreses de 250 o més treballadors

Crèdit de formació per a l'empresa = (A) x (B)

 

Per 2017, s'estableix que qualsevol empresa, independentment del que s'hagi cotitzat per Formació Professional en el 2016, disposi del crèdit atorgat.

 

Si la seva empresa obre nous centres de treball durant l'any en curs, l'import del crèdit inicial que tingui la seva empresa s'incrementarà amb el resultat de multiplicar el nombre de treballadors nous d'aquest centre (segons el primer butlletí de cotització a la Seguretat Social) x 65 euros.

 

CRATFORM, S.L.  |   Av. del Bosc, 31  |  08740 Sant Andreu de la Barca (BCN)

 

Diseño RGB Visual